English
Español

 


BRL  9921
"Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud"
 

Tweede kritiekronde tot en met 2 oktober.


Nieuwe SKH-publicatie 13-03
'Het meten van de vervormingen van een deurblad'

De publicatie is hier te downloaden

 

 


Nieuwe Beoordelingsrichtlijn nr. M/10 Kinderbedden en -boxen

De BRL is hier te downloaden


Nieuwe SKH-Beoordelingsgrondslag SKH-BGS-005 
'Bamboe halffabricaten in exterieur en interieur toepassingen'

De publicatie is hier te downloaden


Nieuwe SKH-publicatie 13-01 'Luchtdichtheidsmetingen'

In samenwerking met een aantal meetdeskundigen is door SKH een publicatie opgesteld met hierin de richtlijnen om te komen tot eenduidigheid in de meetwijze. 

De publicatie is hier te downloaden


Vaak geraadpleegde documentatie:

 


 

Beste certificeerder 2013: SKH

Met een serieuze meerderheid van stemmen sleepte SKH de titel Beste Certificeerder 2013 in de wacht. Mensen werkzaam bij allerlei soorten bedrijven en organisaties in de hout- en bouwbranche drukten zich, in de motivatie van hun stem, uit in vele superlatieven. Zij noemen SKH duidelijk, punctueel, betrouwbaar, degelijk, deskundig, praktijkgericht,  behulpzaam, veelzijdig,onafhankelijk, klantvriendelijk, scherp en snel...
lees verder


Persbericht

 


 

 

       

   
De brochure kunt u hier downloaden                                        


 

Onderbouwing certificaat

Zoals waarschijnlijk bij u bekend heeft de NBvT besloten om de wijzigingen in de KVT alleen nog ter beschikking te stellen aan leden en abonnement houders. Hierdoor is de onderbouwing voor overspanning van tussenstijlen en -dorpels en maximale afmeting van ramen niet meer voor alle certificaathouders beschikbaar. Indien u geen lid of abonnementhouder van de NBvT bent dient u deze onderbouwing zelf of door een derde te laten opstellen. Onze controleurs zullen bij hun inspectie op de aanwezigheid hiervan controleren.


Nieuws

CE-markering: Wat verandert er op 1 juli?

CE-markering is het instrument van de Europese Unie om handels­ belemmeringen voor een veelheid van producten in de Europese zone weg te nemen. Als voor een product is vastgelegd dat CE-markering verplicht is, dan mag het product niet zonder deze markering in de EU op de markt worden gebracht. Andersom geldt dat een product met CE-verplichtingen niet van de Europese markt mag worden geweigerd...lees verder.


KOMO "CPR-proof"

Per 1 juli 2013 krijgt de CE-markering voor bouwproducten een meer prominente rol als de Europese Verordening Bouwproducten, oftewel Construction Products Regulation (CPR), van kracht wordt. Stichting KOMO heeft de afgelopen maanden juridisch onderzoek gedaan en met het ministerie van Binnenlandse Zaken overlegd over de consequenties van deze CPR voor private kwaliteitskeurmerken...lees verder.

Ook na 1 juli biedt KOMO zekerheid om op te bouwe
n
Wat is er veranderd?
Meerwaarde en extra zekerheid
Pluspunten